Koprowscy i ich krewniK. Koprowska

Kazimiera Koprowska pierwsza żona Sylwestra Koprowskiego