Koprowscy i ich krewniA.  Koprowska

Anna Koprowska z d. Kamińska 2 żona Sylwestra