Koprowscy i ich krewniZ. Koprowski

Zdzisław Koprowski s. Franciszka