Koprowscy i ich krewniDuisburg

Duisburg miasto w zachodnich Niemczech gdzie mieszkali Mroczkowscy