Koprowscy i ich krewniA. Mroczkowska

Akt zgonu Apolonii Mroczkowskiej z Duisburga