Koprowscy i ich krewniB. Mroczkowska

Akt urodzenia Bronisławy Mroczkowskiej z Duisburga