Koprowscy i ich krewniS. Adamczak

Salomea Adanczak z d. Koprowska c. Józefa