Koprowscy i ich krewniM.S. Koprowskie

Marianna i Salomea Koprowskie z Boruszyna córki Wojciecha