Koprowscy i ich krewniE. Naderza

Ślub Elżbiety Koprowskiej c. Antoniego i Józefa Naderzy