Koprowscy i ich krewniE. Naderza

Elżbieta Naderza z d. Koprowska