Koprowscy i ich krewni Boruszyn

Widok na wzgórze kościelne w Boruszynie