Koprowscy i ich krewniDom

Dom rodzinny Koprowskich w Boruszynie