Koprowscy i ich krewniDom

Dom Antoniego Koprowskiego w Boruszynie