Koprowscy i ich krewniT. Majchrzak

Pamiatka Pierwszej Komunii Św. Tekli Majchrzak z Boruszyna późniejszej żony Andrzeja Koprowskiego