Koprowscy i ich krewniA. Koprowski

Rodzina Andrzeja Koprowskiego w okresie zamieszkiwania w Oberhausen ok.1917