Koprowscy i ich krewniT. Koprowska

Tekla Koprowska zd. Majchrzak