Koprowscy i ich krewniChrzest T. Majchrzak

Akt Chrztu Tekli Majchrzak żony Andrzeja Koprowskiego Boruszyn 1891 rok