Koprowscy i ich krewniT. Koprowska

Pogrzeb Tekli Koprowskiej w Rogoźnie 1949