Koprowscy i ich krewniA. Koprowski

Andrzej Koprowski w mundurze listonosza 1934