Koprowscy i ich krewniKuzynki

od lewej: Zofia Mroczkowska, Joanna Koprowska, p. Pacholczak, Maria Koprowska, Bronisława Mroczkowska