Koprowscy i ich krewniM. Koprowska

Maria Koprowska podczas Pierwszej Komunii Św.