Koprowscy i ich krewniJ. Koprowska

Joanna Koprowska podczas Pierwszej Komunii Św.