Koprowscy i ich krewniB. Koprowski

Bronisław Koprowski podczas Pierwszej Komunii Św.