Koprowscy i ich krewniJ.T.Koprowscy

Bracia Józef i Tadeusz Koprowscy podczas Pierwszej Komunii Św.