Koprowscy i ich krewniM. Wierzbińska

Maria Wierzbińska z d. Koprowska