Koprowscy i ich krewniM.F. Wierzbińscy

Ślub Marii Koprowskiej i Franciszka Wierzbińskiego 1939