Koprowscy i ich krewniWierzbińscy

Wesele Marii i Franciszka Wierzbińskich