Koprowscy i ich krewniF. Wierzbiński

Franciszek Wierzbiński z dziećmi