Koprowscy i ich krewniJasińscy J.W.

Wesele Joanny i Władysława Jasińskich 1945