Koprowscy i ich krewniW. Jasiński

Władysław Jasiński