Koprowscy i ich krewniB. Cieślik

Bolesław Cieślik