Koprowscy i ich krewniKoprowscy

od lewej: rodzeństwo Bronisław, Maria, Joanna Koprowscy i p. Pacholczak