Koprowscy i ich krewniT. Koprowski

Tadeusz Koprowski s. Andrzeja Foto 2003