Koprowscy i ich krewniJ.T. Koprowscy

Wesele Tadeusza i Janiny Koprowskich Kaziopole 1947