Koprowscy i ich krewniJ.T.Koprowscy

Janina i Tadeusz Koprowscy 1947