Koprowscy i ich krewniJ.K.Koprowscy

Janina i Tadeusz Koprowscy 1947