Koprowscy i ich krewniKoprowscy

Rodzina Tadeusza Koprowskiego 1956