Koprowscy i ich krewniJ. Koprowska

Janina Koprowska z d. Kaźmierczak