Koprowscy i ich krewniJ.T.Koprowscy

Bracia Józef i Tadeusz Koprowscy