Koprowscy i ich krewniH. Koprowska

Pierwsza Komunia Św. Haliny Koprowskiej c. Tadeusza