Koprowscy i ich krewniB.H. Koprowskie

Pierwsza Komunia Św. Haliny Koprowskiej c. Tadeusza