Koprowscy i ich krewniKoprowscy

Andrzej Koprowski z synami Stefanem i Józefem oraz ich żony Anna i Janina. Widoczne dzieci Wierzbinskich, Jasińskich i Koprowskich.