Koprowscy i ich krewniA. Koprowski

Andrzej Koprowski z synem Stefanem i synową Anną