Koprowscy i ich krewniA. Stroiński

Andrzej Stroiński