Koprowscy i ich krewniUmowa

Umowa o naukę zawodu Tadeusza Koprowskiego w Fabryce Pałaszewski i synowie