Koprowscy i ich krewniDom

Władysław Jasiński u Koprowskich. Na zdjęciu widoczny dom Koprowskich rozebrany w 1963 roku