Koprowscy i ich krewniH.Cz. Białkowie

Halina i Czesław Białkowie