Koprowscy i ich krewniB. Westfal

Barbara Westfal z d. Koprowska c. Tadeusza