Koprowscy i ich krewniW. Westfal

Władysław Westfal