Koprowscy i ich krewniI. Koprowska

Irena Koprowska z d. Małkowska